فرز سی ان سی پنج محور table-table

توضیحات

فرز سی ان سی پنج محور table-table

این دستگاه دارای میز متحرک است و دارای چهار محور x,y,a,c میباشد این دستگاه برای برش زیره کفش و قالب های صنعتی پنج محور کاربرد دارد