پرس های سرد و گرم هیدرو نیوماتیک صنعت کفش

توضیحات

پرس های سرد و گرم هیدرو نیوماتیک صنعت کفش

کاربرد دستگاه در صنعت ساخت کفش این دستگاه در دو نوع پرس سرد و گرم تولید میشود . پرس گرم با حد اکثر دمای ۲۸۰ درجه و فشار ۷ تن به رویه کفش حالت میدهد بعد از استفاده از پرس گرم با استفاده از پرس سرد رویه که گرم شده و حالت گرفته است را خنک نموده تا حالت آن حفظ شود